Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Nexta (sau đây gọi là Nexta) xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm giúp khách hàng hiểu về những nguyên tắc khi tiếp cận, sử dụng, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho Nexta tại website https://nexta.mysapo.net/  trong quá trình đăng ký, sử dụng các ứng dụng do Nexta phát triển.

1. Giới thiệu chung

Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Nexta là đơn vị cung cấp, chủ sở hữu của các thiết bị giáo dục, ứng dụng, hệ thống kiểm soát do Nexta phát triển. Nexta nhận biết được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho Nexta và tin rằng Nexta có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách thích hợp theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam.

Nexta xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm giúp khách hàng hiểu về những nguyên tắc khi tiếp cận, sử dụng, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho Nexta tại website https://nexta.mysapo.net/  và/hoặc trong quá trình đăng ký, sử dụng ứng dụng  của Nexta.

Bằng việc trao cho Nexta thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn vui lòng không cung cấp cho Nexta bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại mục 6 của chính sách này.

Nexta khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

2. Những dữ liệu cá nhân được thu thập

Dữ liệu cá nhân khách hàng cung cấp trên website https://nexta.mysapo.net/   và khi khách hàng sử dụng các ứng dụng mà Nexta phát triển có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

Đối với nhóm khách hàng là phụ huynh học sinh

Họ và tên

Email/Facebook

Số điện thoại

Địa chỉ

Đối với nhóm khách hàng là học sinh

Độ tuổi

Lớp học

Thời lượng sử dụng ứng dụng

Kết quả học tập

Đối với nhóm khách hàng khác:

Họ và tên

Email/Facebook

Số điện thoại

Địa chỉ

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho Nexta. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nexta về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi khách hàng đăng ký, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ Nexta.

3. Thời gian thu thập dữ liệu cá nhân

Nexta sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về khách hàng khi khách hàng thực hiện, nhưng không giới hạn các hoạt động sau đây:

Đăng nhập để học thử miễn phí hoặc sử dụng các nội dung trong ứng dụng bằng một trong các thông tin số điện thoại, gmail hoặc facebook;

Đăng ký nhận tư vấn về các sản phẩm của công ty;

Mua và thanh toán các sản phẩm của công ty;

Điều chỉnh, cập nhật thông tin người dùng trong ứng dụng;

Học tập trên ứng dụng;

4. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Nexta có thể thu thập, sử dụng, cung cấp và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng vì một hoặc nhiều mục đích, nhưng không giới hạn sau đây:

Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng;

Tạo tài khoản người dùng (account) đăng nhập vào các chương trình của Nexta (để học thử hoặc sử dụng các nội dung đã mua);

Quản lý việc đăng nhập và sử dụng chương trình của Nexta trên các thiết bị khác nhau;

Quản lý và đồng bộ tiến trình học trên mỗi ứng dụng theo tài khoản người dùng (Account);

Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học và phương pháp giáo dục;

Giải đáp thắc mắc khách hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Nexta;

Thực hiện các bản khảo sát khách hàng;

Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Nexta;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

 Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nexta có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Nexta nhận được yêu cầu hủy bỏ, xóa hợp lệ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nexta.

Nexta sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Nexta.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ, xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị website https://nexta.mysapo.net/  thực hiện việc này

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website https://nexta.mysapo.net/  .

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng đã được thu thập được Nexta cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật này. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 Nexta không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, xét xử…

Nếu Nexta tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của https://nexta.mysapo.net/  về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kỳ quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Nexta sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm của Nexta.

Ban quản lý Nexta yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan gồm: Họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý Nexta không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: